A nagyváradi “Czárán Gyula” Alapítvány 1997.IX.22. óta tevékenykedik, mint jogi személyiség, az erdélyi szervezett természetjárásban és természetvédelemben. Az alapítvány létrehozása már az 1996. évben megfogalmazódott gondolatban és írásban, de az adminisztrációs bürokratizmus miatt a bejegyzésre és a törvényszéki végzésre csak egy év múlva kerülhetett sor.

Ennek ellenére Egri Ferenc (Erdélyi Magyar Ki Kicsoda-183.oldal/9), az alapítvány létrehozásának kezdeményezője és alapító elnöke már 1997 elején megkezdte a szervező munkát és a kapcsolatok kiépítését a többi turista szervezet felé a helyi sajtó (Bihari Napló) és ismertető anyagok segítségével:

Tájékoztató

A “Czárán Gyula” Alapítványt Egri Ferenc, okl. vill. mérnök alapítja azzal a céllal, hogy népszerűsítse, támogassa az amatőr turizmust, különös tekintettel az Erdélyi-Szigethegység nagy úttörőjének, Czárán Gyulának, az alapítvány névadójának megismerése, művének folytatása, valamint az emberi és természeti környezetvédő tevékenység kifejtése érdekében.

A jogi személyiséggé válás érdekében, fenntnevezett, az Alapszabályzatot a nagyváradi Bíróságnál, 287/1997 számmal iktatta. A végzés még ez évben várható.”

 

"CZÁRÁN GYULA" Alapítvány
3700 Oradea, str.Costache Negruzzi, nr. 8, bl. PB 25, ap. 2,România;
Tel.: (004)-0259-266069 / Mobil:(004)-0744-706708;
e-mail: fe_gri@yahoo.com
Sentinţa civilă: 225/N/22.09.1997; Cod fiscal: 9861748
Cont (Lei) : 2511000005910734; Cont (EUR): 2511022005610734; Banca Transilvania Oradea