Achizitii proiect Joint Conservation management and Development of Information Infrastructure of Protected Areas along the Romanian and Hungarian Course of Tur River - ROHU-79

Servicii de Cercetare privind fauna salbatica si
bioacumularea poluantilor in organismele acvatice din Ariile Protejate Raul Tur - cod CPV: 73110000-6

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului

,,Seruicii de conservare in-situ a liliecilor din Ariile Protejate Rdul Tur, inclusiv achizilie addposturi artificiale pentru lilieci" finanlat prin Programul lnterreg V.A. RomAnia-Ungaria 2014-2020
Momentan nu exista alte proceduri de achizitie in curs!